College van burgemeester en schepenen Brakel van 12 februari

13-02-2018 15:59
Het college van burgemeester en schepenen kwam op maandag 12 februari 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten …) kwamen ook verschillende, individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, zoals van de dorpskernvernieuwing en de werken aan de Laaistok en de Brakelbosstraat.
De gemeente zal meewerken aan het “Kunstproject Brakel 2018”; dit naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van de Culturele Raad in Brakel.
De sociale werkplaats Grijkoort zal dit jaar het groenonderhoud van het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen verzorgen; ook zal hun team de taak op zich nemen om alle verkeersborden op het grondgebied van de gemeente te wassen.
Het maaien van de bermen werd overeenkomstig het lokaal beheersplan gegund aan een aannemer. Deze werken zullen binnen enkele weken starten.
Op zaterdag 31 maart 2018 zal er op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen een Paaseierenraap plaatsvinden.
Na het succes van de eerste organisatie van een gezamenlijke “blokken op het gemeentehuis” zal er ook dit jaar een gelijkaardig initiatief voor de studenten ingericht worden.
Ten slotte heeft het college beslist om alliantiepartner te worden van de Statiegeldalliantie.
 
(Gemente Brakel)