College van burgemeester en schepenen Brakel maandag 12 maart 2018

13-03-2018 20:58
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden, …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college heeft beslist om zelf in te staan voor de organisatie van een avondmarkt op zaterdag 30 juni naar aanleiding van de jaarlijkse juli-kermis op zondag 1 juli.
Een voorbereidende studie met het oog op een nieuw gemeentelijk zwembad is opgestart.
De aankoop van twee elektrische voertuigen via Eandis werd principieel goedgekeurd.
Na verschillende meldingen van vandalisme in en rond het toilet op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen is een overheidsopdracht gestart om op deze plaats toegangscontrole naar deze voorzieningen te installeren.
Ook zal op het gemeentelijk recreatiedomein een pluk- en fruittuin worden gepland.
De firma Aquamella zal binnenkort de borduren en greppels langs de gemeentelijke wegen ruimen, vegen en borstelen.
(Gemeente Brakel)