College van burgemeester en schepenen Brakel 30 juli

02-08-2018 00:17
Het college van burgemeester en schepen kwam op maandag 30 juli samen. 
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod. 
Het college heeft beslist toelating te verlenen tot zondagsopening op zondag 23 en 30 december 2018. 
Er werd kennisgenomen van het plan MER WORG. Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing (meer informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website). 
Bewoners in Valkenberg en omgeving en de Tamelbroekstraat zullen binnenkort een schrijven ontvangen met het oog op afkoppelingen. Dit binnen het kader van rioleringsprojecten die nu worden uitgewerkt. 
Een reeks van premies voor herbruikbare luiers en superisolerend glas werd ten slotte goedgekeurd. 
(Gemeente Brakel)