College van burgemeester en schepenen Brakel 26 maart 2018

28-03-2018 16:56

Het college kwam op maandag 26 maart 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden, …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, zoals deze van de dorpskernvernieuwing, Laaistok, Brakelbosstraat en Warande.
Op woensdag 2 mei 2018 zal de wekelijkse markt terugkeren naar het Marktplein. De gemeente werkt mee om van deze eerste editie een feestvol event te maken.
(Gemeente Brakel)