College van burgemeester en schepenen Brakel 23 mei 2018

24-05-2018 21:37
Het college kwam op woensdag 23 mei 2018 samen.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming werd een functionaris gegevensbescherming (= de nieuwe benaming voor “privacy”) aangesteld.
Naar aanleiding van het heropenen van de dorpskern in Nederbrakel is een evaluatie gemaakt van de verkeerscirculatie, in samenwerking met de middenstandsraad en de politie.
Op woensdag (=marktdag) is er momenteel een knelpunt voor wagens in de Kasteelstraat ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat en de Wielendaalstraat. 
Gelet hierop is beslist om:
1° de rijrichting in de Wielendaalstraat om te draaien (richting Lindeplein).
2° de rijrichting in de Serpentestraat om te draaien (richting Marktplein).
3° de rijrichting in de Brugstraat om te draaien (richting Wielendaalstraat).
Via de kerk zal nog steeds op het Marktplein kunnen gereden worden vanuit de Hoogstraat. Iedere wagen dient het Marktplein echter te verlaten via Tirse.
Deze maatregelen hebben als doel:
1° het wegwerken van het knelpunt in de Kasteelstraat.
2° het Marktplein nog verkeersluwer maken.
Deze aanpassing zal in werking treden op 1 juni 2018. Intense communicatie zal de volgende dagen gevoerd worden.
Tevens zal vanaf 1 juni 2018 het gebruik van de blauwe parkeerkaart in de volledige blauwe zone van kracht zijn en opnieuw door een private firma gecontroleerd worden.
Op 17 juni 2018 zal de vernieuwde dorpskern feestelijk ingehuldigd worden. Meer informatie hierover volgt.
(Gemeente Brakel)