College van burgemeester en schepenen Brakel 19 maart 2018

21-03-2018 20:56
Het college kwam op maandag 19 maart 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden,…), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het RUP Industrieterrein gaat – na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad – in openbaar onderzoek.
Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, zoals deze van de dorpskernvernieuwing, Laaistok, Brakelbosstraat en Warande.
Ook in 2018 zullen particulieren via het samenwerkingsverband SOLVA kunnen deelnemen aan een nieuwe oproep voor een sanering van een stookolietank.
(Gemeente Brakel)