College burgemeester en schepenen/Vast bureau, gemeente- en OCMWraad Brakel

25-06-2019 10:37
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 24 juni 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Subsidies voor hemelwaterputten werden toegekend.
Het college nam kennis van het voorstel van Farys betreffende 5 ontwerpers die de kans krijgen een ontwerp in te dienen voor een nieuw gemeentelijk zwembad.
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 24 juni 2019 samen.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden de agendapunten goedgekeurd en een gemeentelijke vertegenwoordiger aangesteld.
Een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW is goedgekeurd voor een geïntegreerd personeelsbeleid.
De gemeente en OCMW Brakel sluiten een overeenkomst waardoor de financiële drempel om lid te worden van een sportclub in Brakel een heel stuk lager komt te liggen. In ruil voor meer punten in het lokaal subsidiereglement van de sportdienst, zullen sportclubs die hieraan meewerken een korting van 50% op het inschrijvingsgeld toestaan. Dit wordt voorafgegaan door een financieel onderzoek door het OCMW.
De wenselijkheidskaart trage wegen te Michelbeke werd goedgekeurd. Deze dient als basis voor verdere gesprekken.
De Brakelse milieuraad werd samengesteld.
De lokale functionele fietsroutes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk werden goedgekeurd.
Overheidsopdrachten met het oog op het uitvoeren van een bodemsanering op het gemeentelijk arsenaal, het leveren en plaatsen van windschermen op terrassen in de vernieuwde dorpskern en het vernieuwen van de afsluiting in de gemeenteschool te Parike gaan in uitvoering.
Gemeente en OCMW beschikken nu ook over een inspraakreglement.
Via een reglement werden ook de regels betreffende het tussenkomen in de medico-farmaceutische kosten, hospitalisatiekosten en de opnamekosten in een woonzorgcentrum vastgelegd.
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 24 juni 2019 samen.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden de agendapunten goedgekeurd en een gemeentelijke vertegenwoordiger aangesteld.
Een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW is goedgekeurd voor een geïntegreerd personeelsbeleid.
De gemeente en OCMW Brakel sluiten een overeenkomst waardoor de financiële drempel om lid te worden van een sportclub in Brakel een heel stuk lager komt te liggen. In ruil voor meer punten in het lokaal subsidiereglement van de sportdienst, zullen sportclubs die hieraan meewerken een korting van 50% op het inschrijvingsgeld toestaan. Dit wordt voorafgegaan door een financieel onderzoek door het OCMW.
De wenselijkheidskaart trage wegen te Michelbeke werd goedgekeurd. Deze dient als basis voor verdere gesprekken.
De Brakelse milieuraad werd samengesteld.
De lokale functionele fietsroutes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk werden goedgekeurd.
Overheidsopdrachten met het oog op het uitvoeren van een bodemsanering op het gemeentelijk arsenaal, het leveren en plaatsen van windschermen op terrassen in de vernieuwde dorpskern en het vernieuwen van de afsluiting in de gemeenteschool te Parike gaan in uitvoering.
Gemeente en OCMW beschikken nu ook over een inspraakreglement.
Via een reglement werden ook de regels betreffende het tussenkomen in de medico-farmaceutische kosten, hospitalisatiekosten en de opnamekosten in een woonzorgcentrum vastgelegd.
 

De volgende gemeenteraad is op woensdag 10 juli 2019 om 20 uur.

(Gemeente Brakel