College burgemeester en schepenen/Vast bureau en gemeenteraad Brakel

21-11-2019 10:43
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 13 november 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het college heeft beslist een informatiemoment te organiseren naar aanleiding van de nieuwe wetgeving rond cateringmateriaal (het verbod op onder andere wegwerpplastic op het openbaar domein).
Op het gemeentelijk recreatiedomein zullen bomen binnen het kader van een geboortebos worden voorzien.
Een project van paddenoversteekplaats ter hoogte van Rovorst en omgeving wordt verder uitgewerkt.
Openbare verlichting zal geplaatst worden op de nieuwe parking ter hoogte van Tirse en de gemeentelijke sporthal.
Kennis is genomen van de ontwerpen voor de aanleg van een zuiveringsinstallatie in Zegelsem, dit in combinatie met de aanleg van een gescheiden riolering door Aquafin.
De volgende gemeente- en OCMW-raad zal op maandag 2 december 2019 doorgaan.
(Gemeente Brakel)