College burgemeester en schepenen/Vast bureau en gemeenteraad Brakel

30-04-2019 09:53
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 29 april 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Kennis is genomen van het activiteitenverslag van het steunpunt erosie.
In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer werden de ontwerpen betreffende een (beperkte) heraanleg van het kruispunt van de N462b met de Neerhofstraat, het kruispunt ter hoogte van de Lepelstraat met de Gentsestraat en de omgeving van de Oudenaardsestraat ter hoogte van de Loofweg goedgekeurd.
De stroomgebiedsbeheersplannen voor onder andere de Schelde liggen in openbaar onderzoek tot 18 juni 2019.
Op 10 mei 2019 start de Bouwmeester Scan: https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan
Snelheidsmetingen zijn uitgevoerd ter hoogte van Warande 68, Vossenholstraat 3 en Burreken 39. Het aantal overtredingen blijkt uiterst beperkt te zijn: Warande: 0.74 %, Burreken: 0.48 %,
Vossenholstraat: 0.16 % (dit rekening houdend met de wettelijke foutenmarge).
Adviezen werden ontvangen namens Toerisme Brakel en de gemeentelijke seniorenraad.
(Gemeente Brakel)