College burgemeester en schepenen/Vast bureau en gemeenteraad Brakel

02-04-2019 20:47
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 1 april 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Vanwege de lokale politie werd een gunstig advies ontvangen voor het gebruik van mobiele camera’s ter bestrijding van overlast.
Met het oog op de stookplaatsrenovatie van het gemeentelijk onderwijs in Everbeek-Boven wordt een aardgasaansluiting voorzien.
Vzw Grijkoort zal ook dit jaar instaan voor het poetsen van het sanitair blok op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen.
Een voorontwerp van een trage weg tussen de nieuw aan te leggen parking langsheen de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse en het lokaal van de KSA werd goedgekeurd.
Brakel zal meewerken aan het organiseren van speelpleinwerking voor 6- tot 12-jarigen met jeugdhuis Alfa in de maand juli.
Brakel, 2 april 2019
De gemeente- en OCMW-raad kwamen op 1 april 2019 samen.
Het organisatiebeheerssysteem voor gemeente en OCMW werden goedgekeurd.
Een reeks van vertegenwoordigers namens de gemeente werden aangesteld (beheersorgaan bib, Logo Gezond +).
De huurovereenkomst betreffende de brandweerkazerne met de brandweerzone Vlaamse Ardennen is goedgekeurd.
Het college krijgt het mandaat tot het verkopen van de aandelen “ENGIE”.
Het RUP sportterreinen (Standaard Michelbeke, FC Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) werd definitief vastgesteld.
Een reeks van aktes met het oog op de aanleg van een fietspad langsheen de Kasteeldreef werden aangenomen; evenals binnen het kader van het aanleggen van een overstromingsgebied in Everbeek.
Brakel gaat over tot de aankoop van mobiele camera’s ter bestrijding van overlast.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het asfalt in verschillende straten vernieuwd. Komen dit jaar aan bod: Fayte, Hemelrijk, Tenbossestraat, Olifantstraat en Vissegem.
Vijftien bloembakken worden aangekocht met het oog op het respecteren van het parkeerverbod op het Marktplein.
De gemeente- en OCMW-raad kwamen op 1 april 2019 samen.
Het organisatiebeheerssysteem voor gemeente en OCMW werden goedgekeurd.
Een reeks van vertegenwoordigers namens de gemeente werden aangesteld (beheersorgaan bib, Logo Gezond +).
De huurovereenkomst betreffende de brandweerkazerne met de brandweerzone Vlaamse Ardennen is goedgekeurd.
Het college krijgt het mandaat tot het verkopen van de aandelen “ENGIE”.
Het RUP sportterreinen (Standaard Michelbeke, FC Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) werd definitief vastgesteld.
Een reeks van aktes met het oog op de aanleg van een fietspad langsheen de Kasteeldreef werden aangenomen; evenals binnen het kader van het aanleggen van een overstromingsgebied in Everbeek.
Brakel gaat over tot de aankoop van mobiele camera’s ter bestrijding van overlast.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt het asfalt in verschillende straten vernieuwd. Komen dit jaar aan bod: Fayte, Hemelrijk, Tenbossestraat, Olifantstraat en Vissegem.
Vijftien bloembakken worden aangekocht met het oog op het respecteren van het parkeerverbod op het Marktplein.
(Gemeente Brakel)