College burgemeester en schepenen/Vast bureau en gemeenteraad Brakel

20-03-2019 10:43
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 18 maart 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Op vraag van de gemeente Horebeke heeft het college beslist een subsidieaanvraag in te dienen voor het organiseren van een gemeenschappelijke gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).
Brakel zal meewerken aan de groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen.
De gemeente kocht nieuwe vis voor de vijver op het gemeentelijk recreatiedomein.
De ontwerper die belast is met de opmaak van de uitbreiding en heraanleg van de parkings in het centrum, zal ook een ontwerp maken om een trage verbinding te realiseren tussen de toekomstige parking langsheen de verbindingsweg tussen Tirse en de Driehoekstraat en het lokaal van de KSA.
Met het oog op de aanleg van het fietspad langsheen de Ronsesestraat, is de overheidsopdracht gestart om een woning te laten afbreken (in eigendom van de gemeente).
Ten slotte werden een reeks van premies goedgekeurd (aankooppremie, premie buurtfeesten, speelgoed- en/of materiaalpremie).
(Gemeente Brakel)