College burgemeester en schepenen/Vast bureau en gemeenteraad Brakel

26-02-2019 10:13
 
GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
25 FEBRUARI 2019
De gemeente- en OCMW-raad kwamen op 25 februari 2019 samen.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden vertegenwoordigers aangesteld.
Het subsidiereglement voor scholen vanuit de gemeentelijke sportdienst werd verlengd.
De Vlaamse Bouwmeester werd belast met het uitvoeren van een bouwmeesterscan
(https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan).
Een tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen werd aangenomen.
De procedure met het oog op het aanstellen van een partner voor het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad wordt gestart.
Ontwerpen voor bijkomende parkings langsheen het Abeelpad, de sporthal en de verbindingsweg naar de Driehoekstraat werden goedgekeurd.
Met het oog op het aanleggen van het fietspad langsheen de Ronsesestraat wordt een woning – recent aangekocht door de gemeente – afgebroken.
Een nieuwe straat ter hoogte van Muiterij krijgt de naam “Manitobastraat”.
Binnen het kader van het aanleggen van het gecontroleerd overstromingsgebied te Everbeek hebben enkele pachters afstand van voorkooprecht gedaan.
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 25 februari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel zal deelnemen aan de organisatie van de lokale gezondheidsenquête van de Vlaamse Regering.
Premies werden toegekend voor superisolerend glas, hemelwaterinstallaties en/of infiltratievoorziening en groenbemesting en –ontleding.
Het kruispunt langsheen de N462b – ter hoogte van de Neerhofstraat – wordt door de administratie voor wegen en verkeer heraangelegd.
Kennis is genomen van de resultaten van de snelheidsmeting ter hoogte van de Lessensestraat 32/34. Meer dan 95% van de bestuurders respecteerden de snelheid.
(Gemeente Brakel)