College burgemeester en schepenen/Vast bureau Brakel

09-10-2019 11:11
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 7 oktober 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Aan het samenwerkingsverband SOLVA is opdracht gegeven een nieuw ontwerp van het RUP sportterreinen te maken met opname van FC Zegelsem en Stoeterij Ter Kleye. Daarnaast werd een juridisch advies gevraagd betreffende de beslissing van de Vlaamse regering tot de gedeeltelijke vernietiging van het vorig RUP sportterreinen.
Na het infomoment op 24 september 2019 aan actoren van de lokale economie, wordt gestart met de opmaak van een detailhandelsplan.
De overheidsopdracht betreffende het saneren van de bodem van het gemeentelijk arsenaal is administratief opgestart.
Aan de gemeenteraad wordt een aangepast ontwerp van het visreglement voorgelegd.
Op de gevel van het gemeentehuis zal een lichtkrant worden geplaatst.
Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de kerk in Opbrakel werd een scenario weerhouden; dit wordt nu verder technisch uitgewerkt.
Met de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen werd een overeenkomst afgesloten. Binnen enige tijd zal in Brakel een kringwinkel worden geopend in de Wielendaalstraat.
Asfalteringswerken zullen eind deze maand starten, onder andere in de Tenbossestraat, Fayte, Hemelrijk, Olifantstraat en Vissegem.
(Gemeente Brakel)