College burgemeester en schepenen / vast bureau Brakel

03-09-2019 10:16
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 2 september 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten,
samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Diverse individuele meldingen in verband met het openbaar domein werden behandeld.
De aankoop van wegeniszout werd gegund.
Kennis is genomen van de offertes met het oog op het leveren van terrasschermen.
(Gemeente Brakel)