College burgemeester en schepenen/Vast bureau Brakel

18-06-2019 10:14
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 17 juni 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Op 30 juni 2019 zullen filmopnames plaatsvinden op het gemeentelijk recreatiedomein.
Het college onderzoekt principieel de mogelijkheid om – ook binnen het kader van het burgemeestersconvenant – enkele bossen die momenteel te koop worden aangeboden aan te kopen.
De beschikbare lijst van vismigratieknelpunten zal geactualiseerd worden om op basis hiervan een plan van aanpak uit te werken.
De gemeente zal overgaan tot de verkoop van twee wagens, een borstelmachine en verfspuitmachine.
Aan de eigenaar van de kapel in de Kasteelstraat wordt voorgesteld de huidige huurovereenkomst te verlengen.
Op voorstel van de culturele raad zal binnen de gemeente een werkgroep opgericht worden die zich zal buigen over “200 jaar ruiterommegang in Nederbrakel” in 2020
(Gemeente Brakel)