College burgemeester en schepenen/Vast bureau Brakel

22-05-2019 10:49
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 20 mei 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Op basis van de wenselijkheidskaart “Trage Wegen” wordt de dialoog verder gevoerd.
Voor het gemeentehuis wordt – naar aanleiding van het plaatsen van een douche – een beheersplan en logboek gestart binnen het kader van legionellapreventie.
Kennis is genomen van de periodieke legionellaonderzoeken in het IBO en sporthal.
De overheidsopdracht voor een nieuw douchesysteem in de gemeentelijke sporthal is gestart.
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek betreffende het gewestelijk RUP “aardgasleiding Brakel/Haaltert” werden geen bezwaren ingediend.
De provincie Oost-Vlaanderen heeft het gemeentelijk RUP sportterreinen – zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 1 april 2019 – geschorst.
Snelheidsmetingen zijn uitgevoerd ter hoogte van Driehoekstraat 100, Tenbossestraat 55 en Haeyershoek 42-46. Het aantal overtredingen blijkt uiterst beperkt te zijn (Driehoekstraat: 0.56%, Tenbossestraat: 1.49%, Haeyershoek: 0.64%); dit rekening houdend met de wettelijke foutenmarge.
Een voorstel van meerjarenplan werd ingediend door de jeugdraad en Toerisme Brakel vzw.
(Gemeente Brakel)