College burgemeester en schepenen/Vast bureau Brakel

23-04-2019 11:21
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwamen op 16 april 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
De overheidsopdracht met het oog op het aankopen van mobiele camera’s ter bestrijding van overlast is gestart.
(Gemeente Brakel)