College burgemeester en schepenen en Vast bureau Brakel

13-03-2019 11:50
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 11 maart 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het Trage Wegenplan voor Burreken wordt verder concreet uitgewerkt.
Met het oog op het bepoten van de vijver op het recreatiedomein is kennisgenomen van de ingediende offerte.
Na goedkeuring door de gemeenteraad is de procedure gestart betreffende het plaatsen van afdaken aan de gemeentelijke kinderopvang en het jeugdhuis.
Kennis is genomen van het ontwerp in functie van de totaalrenovatie van de Hollebeekstraat.
De diverse wegeniswerken 2019 werden gegund. De werken omvatten onder andere het vernieuwen van voetpaden in de Brusselsestraat (tussen “Top Bronnen” en de Oude Blekerij) en het vervangen van de bestaande kasseiverharding door beton in onder andere de Groenstraat, Ommegangstraat, Leinstraat ...
De post voor gemeenten en OCMW zal in de toekomst verzorgd worden door EasyPost.
Aan de gemeentelijke adviesraden is gevraagd te starten met de opmaak van de respectievelijke meerjarenplannen.
(Gemeente Brakel)