College burgemeester en schepenen, en Vast Bureau Brakel

05-02-2019 14:46
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 4 februari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Op 22 april 2019 werkt Brakel opnieuw mee aan de organisatie van de Peter Van Petegem Classic: de start en aankomst zal in Brakel op de parking Tirse plaatshebben.
Naar aanleiding van het planningsinitiatief “RUP sportterreinen” werd het openbaar onderzoek afgesloten. De bezwaarschriften worden nu overgemaakt aan de gecoro.
Kennis werd genomen van het jaarverslag van zwembad Poseidon. De voorbije twee jaar is het aantal zwemmers opvallend gestegen: van 54.000 naar 61.000 bezoekers.
Een reeks van investeringen voor gebouwen gaan in uitvoering:
- gemeentehuis/OCMW/toerisme: schilderen voorgevel
- pastorij Opbrakel met zaal onthaal: schilderen gevels
(Gemeente Brakel)