College burgemeester en schepenen en OCMW- en gemeenteraad Brakel

30-01-2019 11:12
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 28 januari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Aan de provincie Oost-Vlaanderen zal delegatie van bevoegdheid worden gevraagd met het oog op het opstarten van een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit om de bestaande “witte vlekken” in het gewestplan te Brakel in te kleuren. De twee zones liggen in de omgeving van de Molenberg en Hutte.
Een nieuwe laadpaal voor elektrische voertuigen wordt gepland ter hoogte van de kerk in Opbrakel.
Kennis is genomen van de snelheidsmeting in de Dr. De Drijverestraat. 95% van de bestuurders blijkt zich aan de opgelegde snelheid te houden.
Op woensdag 24 april 2019 zal de buitenspeeldag op het Marktplein doorgaan. De wekelijkse markt wordt uitzonderlijk verplaatst naar parking Tirse.
De gemeente- en OCMW-raad kwam op 28 januari 2019 samen.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden gemeentelijke vertegenwoordigers aangesteld.
De gemeente Brakel treedt toe tot de divisie secundaire diensten van Farys; dit met het oog op het ontwerpen en bouwen van een nieuw zwembad.
Het huishoudelijk reglement voor gemeente- en OCMW-raad werd goedgekeurd.
Een reeks van offertes op naam van Eandis kunnen uitgevoerd worden met het oog op het vervangen van de openbare verlichting met led (omgeving Nieuwstraat – 95 armaturen, omgeving Plankkouter – 69 armaturen, omgeving Haeyershoek – 41 armaturen, omgeving Molenhoekstraat – 46 armaturen, langsheen diverse gewestwegen – 61 armaturen).
Ontwerpen van aktes met het oog op het aankopen van twee percelen binnen het kader van het fietspadenproject langsheen de Ronsesestraat kunnen getekend worden.
DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN
De gemeente- en OCMW-raad kwam op 28 januari 2019 samen.
Voor een reeks van samenwerkingsverbanden werden gemeentelijke vertegenwoordigers aangesteld.
De gemeente Brakel treedt toe tot de divisie secundaire diensten van Farys; dit met het oog op het ontwerpen en bouwen van een nieuw zwembad.
Het huishoudelijk reglement voor gemeente- en OCMW-raad werd goedgekeurd.
Een reeks van offertes op naam van Eandis kunnen uitgevoerd worden met het oog op het vervangen van de openbare verlichting met led (omgeving Nieuwstraat – 95 armaturen, omgeving Plankkouter – 69 armaturen, omgeving Haeyershoek – 41 armaturen, omgeving Molenhoekstraat – 46 armaturen, langsheen diverse gewestwegen – 61 armaturen).
Ontwerpen van aktes met het oog op het aankopen van twee percelen binnen het kader van het fietspadenproject langsheen de Ronsesestraat kunnen getekend worden.
(Gemeente Brakel)