College burgemeester en schepenen, Vast Bureau en gemeenteraad Brakel

18-02-2020 10:27
Gemeenteraad
De gemeenteraad kwam op 17 februari 2020 samen.
Het aangepaste belastingreglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen werd goedgekeurd.
Met het oog op de organisatie van een gemeentelijke speelpleinwerking werden de tarieven, het huishoudelijk reglement en afsprakennota vastgesteld.
Met het oog op het verbinden van het voetpad in de Groenstraat zal overgegaan worden tot de aankoop van een stuk grond.
Overheidsopdrachten betreffende de renovatie van de muur met kapel van het kerkhof te Everbeek-boven en de herbestemming van de kerk Sint-Martinus te Opbrakel kunnen gestart worden.
Een schenking van percelen grond met een woning, met het oog op de aanleg van fietspaden langsheen de Ronsesestraat, werd aangenomen.
College Burgemeester en Schepenen
Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kwamen op 17 februari 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Een reeks van vacatures werden open verklaard (deskundige burgerzaken, deskundige ICT-gegevensbescherming, administratief medewerker omgeving, deskundige omgeving, omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening, deskundige woonbeleid-toezichthouder ruimtelijke ordening en milieu, toezichter openbaar domein, technisch medewerker (3), technisch medewerker garagist, technisch assistent, toezichter sporthal, gemeenschapswacht-vaststeller).
Een ontwerp van beplantingsplan van nieuw gemeentelijk bos ter hoogte van de Boekelstraat werd goedgekeurd.
Werken aan de pastorijwoning te Opbrakel werden gegund (dakgoot, achterdeur).
De aankoop van nieuwe voertuigen (één minibus 8+1 met mindervalidenlift, één gesloten bestelwagen, drie bestelwagens met open laadbak zware vracht, twee bestelwagens met open laadbak lichte vracht) via het raamcontract van de Vlaamse overheid is opgestart.
Kennis is genomen van offertes betreffende de asfalteringswerken 2020 en de aankoop van boeken.
De “buitenspeeldag” zal ook dit jaar op het Marktplein en dit op woensdag 22 april doorgaan.
(Gemeente Brakel)