College burgemeester en schepenen, en gemeente- en OCMW raad Brakel

05-11-2019 20:47
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 4 november 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten,
samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Het ontwerp van RUP zonevreemde woningen wordt voorgelegd aan de gecoro en de plenaire
vergadering.
Binnen de visie om de gemeentelijke kerkhoven verder om te vormen tot ankerpunten in een lokaal
groenblauw netwerk zullen nieuwe bomen geplant worden op de kerkhoven van Nederbrakel en
Opbrakel.
Kennis is genomen van het resultaat van de snelheidsmetingen in de volgende straten:
- Termergelstraat: 0.14% van de bestuurders reed te snel,
- Meerbeekstraat: 1.22% van de bestuurders reed te snel,
- Heringstraat: 0.09% van de bestuurders reed te snel.
 
De gemeente en OCMW-raad kwamen op 4 november 2019 samen.
Agenda’s van samenwerkingsverbanden werden goedgekeurd (SW Westlede, Farys, SOLVA, Intergem en IVLA).
Het RUP sportterreinen werd definitief vastgesteld.
Het reglement betreffende het vissen op het gemeentelijk recreatiedomein werd aangepast.
Een overheidsopdracht kan gestart worden met het oog op het aanstellen van een ontwerper voor het voorzien van nieuwe jeugdinfrastructuur in Elst.
Een perceel grond, grenzend aan het gemeentelijk recreatiedomein, wordt aangekocht.
Nieuwe overeenkomsten binnen de fietspadenprojecten Kasteeldreef en Ronsesetraat werden goedgekeurd. Binnen dezelfde dossiers wordt een verlenging van de subsidiëringsdossiers aangevraagd.
Met Aquafin werd een overeenkomst afgesloten naar aanleiding van de renovatie van de Hollebeekstraat.
De OCMW-raad heeft beslist ongunstig advies uit te brengen op de rekening van RVT Rusthuis Najaarszon. Dit wordt nu overgemaakt aan de diensten van de Gouverneur.
(Gemeente Brakel)