College burgemeester en schepenen Brakel 2 maart

10-03-2020 10:25
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 2 maart 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Meerdere vergunningen tot het bebossen van percelen werden afgeleverd; dit in de omgeving van Kloosterstraat en Draaikonk.
Een proefproject tot alternatieve onkruidbestrijding zal in de dorpskern worden uitgevoerd.
Voor twee vismigratieknelpunten op de Roosmeersbeek wordt een concreet plan van aanpak opgesteld.
De gemeente zal naar aanleiding van de “Week van de Korte Keten” een lokaal initiatief organiseren.
In uitvoering van de “second opinion dorpskernvernieuwing” werd bijkomende signalisatie besteld.
(Gemeente Brakel)