College burgemeester en schepenen Brakel

25-02-2020 10:36
Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kwamen op 24 februari 2020 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Tot en met 2024 zal in Brakel de Peter Van Petegem classic voor wielertoeristen starten en aankomen.
Overheidsopdrachten werden gegund in verband met het verwijderen en afvoeren van grafstenen op kerkhoven en het borstelen en verwijderen van onkruiden op gemeentelijke wegen.
Premies worden uitbetaald voor hemelwaterputten en superisolerend glas.
Nieuwe overheidsopdrachten worden gestart met het oog op de renovatie van de muur van het kerkhof te Everbeek-boven en de herbestemming van de kerk Sint-Martinus te Opbrakel.
(Gemeente Brakel)