College burgemeester en schepenen Brakel

27-11-2019 10:31
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 25 november 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
In samenwerking met samenwerkingsverband SOLVA wordt gestart met een RUP zonevreemde bedrijven.
De overheidsopdracht met het oog op het aanstellen van een ontwerper, belast met de opmaak van de nieuwe infrastructuur voor de jeugd te Elst, is gestart.
(Gemeente Brakel)