College burgemeester en schepenen Brakel

29-08-2019 10:25
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 26 augustus 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
In 2020 zal de Peter Van Petegem Classic op maandag 13 april 2020 in Brakel starten.
Een nieuwe lading vissen werd gekocht voor de vijver op het gemeentelijk recreatiedomein.
Subsidies voor hemelwaterputten werden goedgekeurd.
Kennis is genomen van de snelheidsmetingen te:
- Kroonstraat: 92% van de bestuurders respecteerde de opgelegde snelheid
- Boekelstraat: 98% van de bestuurders respecteerde de opgelegde snelheid
- Wijnstraat: 99% van de bestuurders respecteerde de opgelegde snelheid
De subsidies voor erkende en organiserende sportverenigingen werden goedgekeurd; kennis is genomen van het jaarverslag van de sportraad.
(Gemeente Brakel)