College burgemeester en schepenen Brakel

24-01-2019 14:38
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 21 januari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Een nieuwe bruikleenovereenkomst met het oog op het behouden van de collectie medische instrumenten en apparatuur in de “Triverius-kapel” (het gemeentelijke medisch-historisch museum) werd goedgekeurd.
Brakel zal meewerken aan onder andere het bekendmaken van de “groepsaankoop tot verwijderen van asbesthoudende materialen” in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.
(Gemeente Brakel)