College burgemeester en schepenen Brakel van 8 juni

11-06-2020 10:28
Het college van burgemeester en schepenen kwam samen op 8 juni 2020.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Kennis werd genomen van de resultaten van de snelheidsmetingen te:
- Haeyershoek 65 – 15.366 voertuigen, waarvan 0.01% te snel reed
- Parkweg – 1.658 voertuigen, waarvan 0.48% te snel reed
- Fayte – 62a – 24.030 voertuigen, waarvan 3.23% te snel reed
Een overheidsopdracht is gestart met het oog op het onderhoud van de daken van gemeentelijke gebouwen.
In het schooljaar 2020-2021 zullen opnieuw cultuurklassen worden georganiseerd.
Een eerste reeks van vragen tot uitbreiding van het terrassen op het openbaar domein werd principieel goedgekeurd.
Nieuw laadpalen voor elektrische voertuigen zullen geplaatst worden te Elst en Everbeek-boven.
Kennis is genomen van het ontwerp van openbaar vervoer plan uit de vervoerregio Vlaamse Ardennen.
(Gemeente Brakel)