College burgemeester en schepenen Brakel 20 juni

22-06-2018 16:30
Het college van burgemeester en schepen kwam op woensdag 20 juni samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen verschillende individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Voor het RUP zonevreemde sportterreinen werd de startnota en de procesnota goedgekeurd.
De opmaak voor het ontwerpen van drie bijkomende parkings, namelijk de uitbreiding van de parking aan sporthal De Rijdt, een parking langsheen de Dam en een aan de verbindingsweg Tirse – Driehoekstraat, werd gegund.
In het kader van een verkeersveilige schoolomgeving zal een Bi-Flash geplaatst worden in de Groenstraat.
Op de parking van de Tirse worden verplaatsbare parkeerbalken geïnstalleerd ter hoogte van de recent verwijderde groenvakken. Dit moet de snelheid helpen temperen op deze veelgebruikte parking; in het bijzonder tijdens het brengen en ophalen van de schoolgaande kinderen.
Er werd kennisgenomen van de werfverslagen van de dorpskernvernieuwing en de werken aan de Warande.
Nieuwe bloemenweides worden voorzien langsheen de Gentsestraat en de Vierschaar.
(Gemeente Brakel)