College burgemeester en schepenen Brakel 14 mei

14-05-2020 10:46
Het college van burgemeester en schepenen kwam samen op 14 mei 2020.
Deze bijeenkomst stond in het teken van drie onderwerpen, gelinkt aan de Corona-pandemie en dit ook na de recente beslissingen van de nationale Veiligheidsraad dd. 13 mei 2020.
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus
- Opvang scholen vanaf 18 mei 2020
Medewerkers van het gemeentelijk IBO zullen mee instaan voor het verzorgen van dagopvang in het vrij lager onderwijs te Horebeke.
- Heropening bibliotheek vanaf 18 mei 2020
Een leidraad betreffende de heropening van de gemeentelijke bibliotheek werd goedgekeurd. Eén van de uitgangspunten hierin is het blijven werken “op afspraak”.
- Wekelijkse markt vanaf 20 mei 2020
Het herstarten van de wekelijkse (woensdag)markt is principieel goedgekeurd. Rekening houdend met de veiligheidsinstructies hieromtrent, zal de wekelijke markt verplaatst worden naar parking Tirse.
(Gemeente Brakel)