College Burgemeester en Schepenen Brakel 14 januari

15-01-2019 21:23
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 14 januari 2019 samen.
Binnen het kader van de installatie van de diverse organen werd schepen Marleen Gyselinck ook aangesteld als ambtenaar van de burgerlijke stand.
Binnen het college werd onderstaande taakverdeling vastgesteld:
- Burgemeester Stefaan Devleeschouwer: veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking,
- Schepen Marleen Gyselinck: senioren en ambtenaar van de burgerlijke stand,
- Schepen Peter Vanderstuyf: financiën, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), lokale economie, landbouw, huisvesting,
- Schepen Sabine Hoeckman: openbare werken en openbaar domein, mobiliteit,
- Schepen Marin Devalck: cultuur, feestelijkheden, sociale zaken, vereenzaming,
- Schepen Marc De Pessemier: jeugd, sport, onderwijs, toerisme.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Voor verschillende gemeentelijke gebouwen werden investeringen (principieel) goedgekeurd: bibliotheek (herstel dak), IBO en jeugdhuis Alfa (plaatsen van afdaken), sporthal (aanpassen aardgasleiding en verplaatsen teller), toerisme (schilderen onthaal).
Daarnaast wordt de asbestinventaris voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en zullen nieuwe evacuatieplannen worden uitgewerkt.
De vernieuwing van de wegmarkeringen werd gegund via het samenwerkingsverband CREAT.
Een reeks van saneringspremies werd goedgekeurd.
De volgende gemeenteraad zal op maandag 28 januari 2019 om 20 uur starten.
(Gemeente Brakel)