College burgemeester en schepenen Brakel 11 februari

12-02-2019 10:08
Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau kwam op 11 februari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel neemt voor het schooljaar 2019-2020 de kosten van “Xperilab” voor haar rekening voor die scholen in Brakel die hier aan deelnemen (https://xperilab.be/nl/home).
Met het oog op de aanleg van speelnatuur aan de school in Everbeek-boven werd een reeks van werken gegund.
Grijkoort zal ook dit jaar instaan voor de onkruidbestrijding op gemeentelijke kerkhoven.
Vorderingsstaten voor het ruimen van De Rijdtmeersen, het plaatsen van oeverversteviging en de asfalteringswerken 2018 werden goedgekeurd. Nieuwe vis wordt dit jaar ook aangekocht.
Met de aankoop van een plotter voor de dienst omgeving zullen de uit te hangen gele affiches bij een omgevingsvergunning door de gemeente zelf ingevuld en afgedrukt worden.
Een bestaand dak met asbest wordt vervangen op het gemeentelijk arsenaal. De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties werd aangesteld met het oog op het opmaken van schattingsverslagen en ontwerpen van aktes binnen het kader van de projecten “fietspad Kasteeldreef – overstromingsgebied Terkleppebeek in Everbeek”.
De volgende gemeente- en OCMW-raad zal op maandag 25 februari 2019 doorgaan.
(Gemeente Brakel)