CD&V pleit voor brede maatschappelijke rol voor openbare sector

27-03-2015 16:24

‘Geraardsbergen heeft nood aan een sterk sociaal beleid’

 

De Vlaamse regering gaat vanaf 2019 de OCMW’s integreren binnen de diensten van de stad. “Niet de verpakking, maar de inhoud telt”, zegt CD&V-voorzitter Rudy Frederic. “CD&V pleit voor een brede maatschappelijke rol voor de openbare sector omdat we op die manier een sterk sociaal beleid kunnen voeren. En daaraan heeft Geraardsbergen een grote nood om de armoede echt aan te pakken.”

Op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, heeft de Vlaamse regering een conceptnota goedgekeurd. Die voorziet na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen. “Die beslissing betekent een trendbreuk”, weet CD&V-voorzitter Rudy Frederic. “De huidige manier van werken, waarbij de stad en het OCMW aparte entiteiten vormen, houdt dus definitief op te bestaan. Er komen in 2019 dus geen OCMW-raden meer.”

 Rudy Frederic

Het stadsbestuur zal moeten beslissen of er een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA), dan wel een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) wordt opgericht. “De echte discussie moet niet over de verpakking gaan, maar wel over de inhoud,” zegt CD&V-voorzitter Frederic. “De hamvraag is: wat willen we? Ofwel een zeer beperkte maatschappelijke rol voor de openbare sector, waarbij zoveel mogelijk diensten worden afgestoten naar de privésector? Ofwel een brede maatschappelijke rol?”

De CD&V-voorzitter pleit onomwonden voor die brede maatschappelijke inbedding. Waarom? “In de eerste plaats heeft  de openbare sector een lange traditie en een grote knowhow om woonzorgcentra, een kinderdagverblijf, een dagverzorgingcentrum,  serviceflats, een wijkcentrum, enzovoort … te beheren. Het voortzetten van die werking is nodig om een sterk sociaal beleid te voeren. Want op die manier krijgt niet alleen een groot aantal mensen – van jong tot oud – tegen een betaalbare prijs een kwalitatief goede dienstverlening. Bovendien laat die aanpak ons ook toe om sociale correcties door te voeren en mensen in noodsituaties op te vangen. Al die voorzieningen zijn dan ook hefbomen voor een sterk sociaal beleid. De voorwaarde is evenwel dat die goed worden beheerd. Maar op dat punt werden onder het beleid van OCMW-voorzitter David Larmuseau grote stappen vooruit gezet.”

Namens CD&V Geraardsbergen onderstreept voorzitter Frederic met klem: “mede gelet op de bijzondere sociale context van de regio, moet het Geraardsbergse stadsbestuur ook in de toekomst een brede en actief sturende maatschappelijke rol opnemen. Want van een sterk sociaal beleid wordt elke Geraardsbergenaar beter.”