CD&V Brakel redt werking in de politiezone Brakel

12-04-2014 20:32
 
Anderhalf uur werd er gisterenavond gedebatteerd over de politiebegroting van de politiezone Brakel. Een begroting die eigenlijk al in oktober van vorig moest besproken en kort nadien bekrachtigd worden. De schriftelijke opmerking van gouverneur Briers loog er niet om. De politieraad moest daarom dringend klaarheid scheppen.
Bij wijlen was de discussie hard tegen onzacht. Ongezien eigenlijk, want het politiecollege, waarbij de VLD burgemeesters de plak zwaaien, kwam verdeeld aan de aftrap. Vooral de kleinere gemeenten Zwalm en Maarkedal wilden niet langer bijkomende middelen op tafel leggen, ondanks een volgens de ontvanger eerder gemaakte afspraak.
Na schorsing van de zitting, op verzoek van ons raadslid Kris Wattez die zoals gewoonlijk vrijwel als enige het college trouwens flink aan de tand voelde, diende de burgemeester van Zwalm een amendement in waarbij ze vooral de noodzakelijke investeringen wou terugschroeven. Met meer dan de helft van de stemmen werd dit amendement weggeblazen. 
De voorgelegde begroting werd met diezelfde meerderheid goedgekeurd. Ook CD&V steunde mee die begroting waarbij Kris Wattez argumenteerde dat er een structureel probleem is in de zone door de te hoge loonkost en de bevriezing van de bijdragen van de gemeenten sinds 2008. Het huidig personeel niet de dupe kan zijn van fouten die door de bestuurders in het vorige politiecollege, geleid door De Croo, werden gemaakt. Daarenboven staat voor CD&V Brakel de goede werking van de politiezone centraal. De investeringen terugschroeven (o.a. wapens, kogelvrije vesten,..)zou een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van personeel en de bevolking. Kris Wattez drong er wel op aan de volgende begrotingen conform de geldende regelgeving, dus op tijd, aan te leveren. Indien deze begroting niet werd goedgekeurd zou er daarenboven een ernstig probleem gerezen zijn voor de aanbetaling van de nieuwe politiekazerne. CD&V, in deze raad vertegenwoordigd door Kris Wattez en Noel Morreels, nam, ondanks de oppositiestatus, zijn verantwoordelijkheid in het belang van bevolking en het personeel, en redde hiermee de werking van de politiezone Brakel.