Campagne Tankslag Geraardsbergen : laat uw oude stookolietank verwijderen

12-01-2016 10:57

 

Omdat heel wat mensen de laatste jaren overgeschakeld zijn van mazout naar aardgas, zitten er heel wat stookolietanks in de grond die niet meer gebruikt worden. Het risico bestaat dat deze vroeg of laat beginnen te lekken, wat een risico op ernstige vervuiling van bodem of grondwater met zich meebrengt. Daarom ben je verplicht om een stookolietank die niet gebruikt wordt te verwijderen. Als de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal.

Om de kosten te drukken, organiseert Stadsbestuur Geraardsbergen samen met Lierde, Ninove en SOLVA een intergemeentelijke ‘tankslag’.

Een tankslag is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen kan een sanering tegen voordelige tarieven uitgevoerd worden.

De aankoop start in het voorjaar van 2016.

 

Voor meer informatie kan je terecht op één van de gratis infoavonden:

• Ninove,  woensdag 3 februari 2016 om 19u30 in de Bibliotheekzaal, Graanmarkt 1.

• Geraardsbergen,  donderdag  3 maart  2016 om 19u30 in de Parketzaal, Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29.

 

Geïnteresseerd in een tanksanering?

Vul vrijblijvend het inschrijvingsformulier (www.geraardsbergen.be) in en bezorg het aan SOLVA.

De gemeentelijke milieudienst helpt je graag verder (054 43 44 41).

 

Meer info: Milieudienst, 054 43 44 41, milieu@geraardsbergen.be, tanksanering@so-lva.be