Buurtbewoners voor veiligere bereikbaarheid Abdijpark Geraardsbergen

11-07-2015 16:44

Mensen uit de omgeving van het abdijpark in Geraardsbergen wensen dat er een rechtsreekse doorgang komt naar het park.

Er ontbreekt een toegang om op een veilige manier het park te bereiken, voor mensen komende uit de Weverijstraat.

Agseg! (Alternatieve Geraardsbergse Socio Ecologische Gemeenschap) deelt de mening van de inwoners dat een doorgang via de openbare parking aan de Boelarestraat langs de atletiekpiste, uitkomende aan het Koetshuis, een meerwaarde zou betekenen voor het Abdijpark en haar gebruikers.

 

"Heel wat stadsbewoners moeten meters omlopen via onveilige wegen, terwijl een verkeersvrije, rechtstreekse doorgang mits een kleine aanpassing naar groen mogelijk is", zegt Jessy Wyffels (vertegenwoordiger inwoners). "Deze doorgang is nochtans opgenomen in het masterplan voor het Abdijpark zoals aangeduid op het info-bord aan het poortgebouw."

Verzoeken van het buurtcomité werden tot op heden nog niet beantwoord.

Om deze vraag kracht bij te zetten werd actie gevoerd  in samenwerking met buurtcomité Weverijstraat, Hart boven Hard Geraardsbergen, de Koleurengazette en Trage wegen vzw.