Burreken, een stukje Brakels natuur-paradijs

17-06-2014 10:25Op de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen ligt een parel van een natuurgebied, het Burreken. Zeldzame planten en dieren voelen er zich thuis in een uniek landschap. Deze natuurrijkdom is ten dele een gevolg van de jarenlange wisselwerking tussen natuur en mens.

Op 21 juni kan ook U actief bijdragen tot het behoud van de rijke natuurwaarden van dit gebied. Volgende activiteiten worden voorzien :

   - snoeien van hagen en houtkanten
   - onderhouden van wandelpaden
   - verwijderen van overtollige veerasters, zodat wilde zoogdieren zich vrij kunnen verplaatsen
   - periodiek maaien en hooien van graslanden
   - algemene terreininspecties
   - opruimen van zwerfvuil
   - rastercontrole: afrasteringen controleren zodat onze paardjes het juiste gras blijven maaien

 

Bron : www.tbrakelt.be