Burgemeester Guido De Padt bepleit masterplan Geraardsbergen bij NMBS CEO Jo Cornu

18-09-2014 09:23

 

Afgelopen dinsdag had Burgemeester Guido De Padt in Brussel een onderhoud met NMBS-baas Jo Cornu, waarbij hij volgende dossiers ter sprake bracht en daarvan volgend meetingverslag maakte :

  1. Masterplan Geraardsbergen:

Dit dossier werd uitvoerig besproken, waarbij ik perspectief wou krijgen over de financiering en realisatietermijn. Gelet op de nieuwe structuur, waarbij vroeger Infrabel en nu de NMBS bevoegd is  voor de stations, wordt gevreesd voor een vlugge en grote kapitaalsinjectie. Ik heb aangedrongen om in afwachting van één en ander toch al een light-versie-renovatie op gang te brengen, waarbij o.m. een uitbreiding van parkeermogelijkheden wordt voorzien. Er zal in die zin een nota aan het Directiecomité van de NMBS worden voorgelegd, waarbij het masterplan wordt gevalideerd (zodat het planproces verder kan worden verdergezet), terwijl tussentijds  toch al concrete aanpassingswerken (opfrissing station, bijkomende parkeervoorzieningen, enz. )worden goedgekeurd die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Zie ook in fine de mail die ik gisteren ontving.

  1. Station Viane-Moerbeke: de staat ervan is een schande aan het NMBS-firmament. Ik heb een volledig dossier met petities et cetera overhandigd aan Jo Cornu en  hoop dat men zal inzien dat  aanpassings- en renovatiewerken absoluut noodzakelijk zijn (op korte termijn). De NMBS-baas stelde dat wanneer de veiligheid van de reizigers in het gedrang zou komen (wat hier het geval is), er een initiatief moet komen. Ook deze problematiek – die in de voorbije maanden werd behartigd door gemeenteraadslid Godelieve Dauw werd behartigd- wordt verder bekeken.

Marleen Verdonck, General Manager NMBS en Stephan Cautaerts, eerste ingenieur-afdelingschef van het centraal studiebureau,  zullen samen met hun equipes de nodige initiatieven nemen om zo snel mogelijk voor concrete uitwerking van deze bespreking te zorgen.