Burgemeester Geraardsbergen pleit voor rijbewijsslot

05-11-2015 10:34

 

Er is de laatste tijd heel wat te  doen geweest rond het met een voertuig rijden zonder rijbewijs of nadat het rijbewijs is ingetrokken. In 2014 werden 18.000 chauffeurs veroordeeld voor het rijden zonder geldig rijbewijs. Ongeveer 10 procent van hen waren recidivisten. Men is terecht op zoek naar een gepaste bestraffing voor dit verfoeilijke gedrag. Intussen nemen de daders toch nog doodleuk plaats achter het stuur. Gevangenisstraf, het in beslag nemen van het voertuig, forse geldboeten, enz., allemaal goed en wel, maar het verhindert niet dat men nog doodleuk plaats neemt achter het stuur van een wagen.  Dezelfde vaststelling heeft aan de basis gelegen van het alcoholslot. Een alcoholslot is een toestel in een voertuig het starten van de  motor zal verhinderen als de hoeveelheid alcohol in de  adem groter of gelijk is aan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of UAL (=concentratie van alcohol in de adem). Door de hoge kostprijs van de installatie van het alcoholslot wordt deze maatregel nagenoeg niet toegepast.  Ik meen dan ook dat er een haalbaar alternatief moet komen. 
Hoewel ik geen voorbeelden ken in het buitenland, vind ik dat we moeten onderzoeken -liefst op Europees niveau- of de wagens kunnen worden uitgerust met een rijbewijsslot. Dat betekent dat het rijbewijs (zoals een elektronische identiteitskaart of zelfs via die EIK zelf) kan worden ingelezen en het voertuig niet kan starten zonder de voorafgaandelijke inlezing van een geldige rijbewijscode.

Wanneer een rijverbod wordt opgelegd, kan via het verzenden van een weigeringscode het rijbewijs ongeldig en dus ook het opstarten van het voertuig onmogelijk worden gemaakt. Wie helemaal geen rijbewijs heeft, kan dus niet meer zomaar in een voertuig stappen en ermee op stap gaan.  Wie zijn geldig rijbewijs zou gaan uitlenen om iemand anders zonder (geldig) rijbewijs met een voertuig te laten rondrijden, loopt het risico zijn uitgeleend  rijbewijs zonder meer kwijt te  spelen.    Bij aangifte van een gestolen rijbewijs, zal dit via elektronische weg ongeldig worden gemaakt en kan het niet meer dienen om een voertuig te laten starten.

Ik besef dat één en ander een werk van lange adem zal zijn, maar binnen de  hoogtechnologische samenleving waar straks robotten volledig zelfstandig mensen gaan opereren, denk ik dat dit geen onmogelijke opdracht/ontwikkeling kan zijn. We moeten nu investeren in een passende innovatieve oplossing om de verkeersveiligheid in de (nabije ?) toekomst te verhogen!

 

Guido De Padt

Burgemeester Geraardsbergen