BSBO De Drempel mag speciaal onderwijs inrichten voor kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen)

14-02-2015 11:08

 

BSBO De Drempel, een school voor buitengewoon onderwijs te Geraardsbergen organiseert vanaf 1 september 2015 het nieuwe onderwijstype 9 voor normaal begaafde kinderen met autisme.

De school heeft de afgelopen jaren heel wat vaardigheden opgebouwd rond ASS zodat de kinderen met autisme er in optimale omstandigheden kunnen worden opgevangen.

Naast het aanbod type 9 blijft De Drempel ook leerlingen met ‘basisaanbod’ (het vroegere type 1 – kinderen met een licht verstandelijke vertraging en type 8 – normaalbegaafde leerlingen met leerstoornissen) opvangen.

Om type 9 in te richten, moesten scholen voor het buitengewoon onderwijs een kandidatuur indienen. Daarna volgde een screening om na te gaan of er voldoende expertise, begeleiding en professionalisme is in de school. Maandag 9 februari kregen De Drempel hiervoor de goedkeuring van de Vlaamse regering, samen met nog 95 basisscholen in de rest van Vlaanderen.

 

Bron : 9500news