Brugvrijwilliger worden… iets voor jou?

27-07-2015 11:14

 

Het gelijke kansen onderwijs wil alle kinderen en jongeren optimale kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Daarom werkt het stadsbestuur met ‘brugvrijwilligers’ voor het kleuter- en basisonderwijs, in samenwerking met het Rode Kruis en de scholen uit het vrije net.

Deze vrijwilligers ondersteunen de leerlingen waar nodig en kunnen ingezet worden om de dialoog tussen ouders en scholen te optimaliseren. De begeleiding kan zowel bij de kinderen thuis als op school. Het voorbije schooljaar kon de stad rekenen op een enthousiaste ploeg vrijwilligers.


Stel je kandidaat!
Wil jij je ook graag engageren om de slaagkansen van kinderen te verhogen?
Neem dan contact met de dienst Samenleving, 054 43 45 14, samenleving@geraardsbergen.be of schrijf je in via
www.rodekruisgeraardsbergen.be/sociale-hulpverlening/brugfiguren