Brugfiguren voor gelijke onderwijskansen

24-06-2015 19:10

 

 

Het gelijke kansen onderwijs wil alle kinderen en jongeren optimale kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen.

Niet alle kinderen hebben evenveel kansen. Kinderen kunnen het om uiteenlopende redenen soms moeilijk hebben op school. Deze sociale ongelijkheid kan er al zijn bij de start van de schoolloopbaan.

Daarom werkt de dienst samenleving voor het kleuter- en basisonderwijs met brugfiguren, dit in samenwerking met het Rode Kruis, de scholen uit het vrije net en Stad Geraardsbergen.

Schepen van onderwijs, Fernand Van Trimpont: “Brugfiguren ondersteunen de leerlingen waar nodig en kunnen ingezet worden om de dialoog tussen ouders en scholen te optimaliseren. De begeleiding door brugfiguren kan zowel bij de kinderen thuis als op school. Het voorbije schooljaar hebben we voor deze begeleiding van de kinderen kunnen rekenen op een enthousiaste ploeg vrijwilligers.

Concreet ondersteunen de brugfiguren de kinderen bij het maken van het huiswerk, leestraining, leren studeren,…  Als vrijwilliger kan je aangeven wat je interesseert.

We hopen het komende schooljaar nog meer leerlingen op deze manier te kunnen ondersteunen.”

Daarom doet men een warme oproep naar alle geïnteresseerden.

Wie zich als vrijwilliger wil inzetten om leerlingen extra kansen te bieden, kan contact opnemen met het stadsbestuur Geraardsbergen, dienst samenleving, Joke De Brakeleer, 054 43 45 14, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of via https://www.rodekruisgeraardsbergen.be/sociale-hulpverlening/brugfiguren