Brons voor arthur De backer Bij Vlaamse Technologie Olympiade

21-03-2016 11:03

Dit schooljaar werd opnieuw een editie georganiseerd van de ‘Vlaamse Technologie Olympiade’. Naar analogie met andere wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd met hoge visibiliteit. Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning en onder het wakend oog van peter Prof. Dr. Bart De Moor en meter ir. Ann Lambrechts, werden leuke wedstrijdvragen opgesteld voor de voorronde en de finale.

Na de spannende voorronde mochten de 48 finalisten van de Vlaamse Technologie Olympiade op zaterdag naar  het Ministerie van Onderwijs te Brussel om het pleit er  te beslechten. De leerlingen werden onderworpen aan een  theoretische proef en  4 praktische proeven.

Arthur De Backer uit De Middenschool behaalde de bronzen plaats en kreeg naast een t-shirt een goodybag ter waarde van € 100.

Bron : 9500news