Brakel bindt strijd tegen ratten aan

23-11-2017 21:03

De gemeente Brakel stelt een beperkte dosis gratis rattenvergif ter beschikking op de dienst burgerzaken (loket 1). Indien er aanhoudende problemen zijn, stuurt het gemeentebestuur een gespecialiseerde firma.
Voor meer informatie kan u terecht op de milieudienst:
milieu@brakel.be - tel 055/431760

Overlast aan ratten voorkomen = voedselbron wegnemen
Overlast van ratten kun je best aanpakken door de oorzaak te verwijderen. Ratten worden aangetrokken door een overvloed aan voedsel. Als er weinig of geen eten te vinden is, dan is er geen overlast door ratten of blijft die beperkt . De voedselbron hoeft niet noodzakelijk op de eigendom van de persoon te liggen die last van ratten ondervindt.
Kippenvoer en vuilnisresten goed afschermen is de boodschap.

KAT en RAT
Behalve muizen blijken de Vlaamse katten niet vies te zijn van ratten. 1 kat kan tot wel 6 ratten vangen per nacht.
De KAT kan dus een goed alternatief zijn voor RATTENVERGIF !

(Gemeente Brakel)