Boelaremeersen worden met 16 hectare uitgebreid

26-12-2015 21:06

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Natuur, heeft beslist om het natuurreservaat ‘Boelaeremeersen’, gelegen op het grondgebied van Nederboelare, Schendelbeke en Onkerzele in Geraardsbergen, uit te breiden met een oppervlakte van 16 hectare. De totaal erkende oppervlakte van de Boelaeremeersen komt door deze uitbreiding op 48 hectare.

Joke Schauvliege: “Hiermee bevestig ik de waardevolle status van het natuurgebied en erken ik de inspanningen van de vrijwilligers van Natuurpunt Boven-Dender voor de natuur in de streek.”

“Dankzij de erkenning komen middelen vrij om het gebied beter toegankelijk te maken voor wandelaars en het open natuurgebied te beheren, ook samen met lokale landbouwers.” zegt Johnny Cornelis van Natuurpunt. “Het beheer moet ervoor zorgen dat er een mooi landschap ontstaat waar zeldzame en bedreigde vogels, zoals de blauwborst en de rietgors, en vlinders zoals de sleedoornpage, een woonplaats vinden. Daarnaast is het gebied één van de twaalf gebieden in de Dendervallei die een belangrijke waterbuffer vormen. Bij hevige regenval wordt het ingezet om wijken en centra te beschermen tegen overstroming.”

In het midden van de vorige eeuw moest de Geraardsbergse mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke weilanden plaats maken voor populierenbossen die dienst deden als kaphout voor de luciferindustrie. Er ontstond een monotoon landschap, waar maar weinig dieren en planten konden overleven. Het diverse landschap van weleer wordt nu hersteld.

In totaal beheren de vrijwilligers van Natuurpunt Boven-Dender in de Boelaremeersen nu al 48 hectare. Het authentieke landschap komt er nu stap voor stap terug. Ondertussen is het meeste herstelbeheer uitgevoerd: de verruigde percelen zijn klaar om te maaien, de afsluitingen zijn hersteld en de populieren gekapt en vervangen door inheemse bomen.

 Joke Schauvliege: “Om buurtbewoners en bezoekers te laten genieten van de natuur, gaat Natuurpunt een nieuw wandelpad aanleggen. Dat wordt eind augustus 2016 officieel geopend.”

Ook werd er het afgelopen jaar een ooievaarsplatform voorzien op een hoog geknotte populier. Daar werd enkele dagen later al een ooievaar gespot.

Bron : 9500news