Betere bekendmaking van activiteiten van Geraardsbergse verenigingen

05-05-2014 20:58
 
De bevoegde schepenen, Veerle Mertens van communicatie en Kristin Vangeyte van cultuur, maken werk van een nieuw reglement om de verenigingen meer te helpen in hun bekendmaking van activiteiten.
Momenteel heeft de stad 9 campagnes op de elektronische infoborden om de 14 dagen ter beschikking. Deze worden gebruikt voor info en activiteiten van de stad of in samenwerking met de stad aan te kondigen.
De cultuurraad heeft een advies geformuleerd om deze infoborden in de toekomst ook te laten gebruiken door de socio-culturele verenigingen. Dit voorstel werd positief onthaald. Het is niet uitgesloten dat dit naar andere verenigingen zal worden uitgebreid. Dit betekent concreet dat de verenigingen extra campagnes zullen aangeboden worden en dit zelfs wekelijks.
Binnenkort wordt hiervoor een reglement opgesteld. Het is de bedoeling dat we daarmee van start gaan vanaf juli. Een evaluatie volgt op het einde van het jaar.
 
Bron : 9500news