Beslissingen gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen Brakel

08-01-2019 14:29
De gemeenteraad kwam op 28 december 2018 samen.
Kennis werd genomen van het jaarverslag van de jeugdraad, seniorenraad en middenstandsraad.
De dotatie aan de lokale politie en de brandweerzone is vastgesteld.
Het budget 2019 werd goedgekeurd.
Ontwerp van aktes kunnen ondertekend worden met het oog op het plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine op het kerkhof te Elst en de aankoop van een woning in de Serpentestraat.
Het bestaande aanvullende verkeersreglement te Suttermeers werd opgeheven en vervangen.
Een lijst van diverse wegeniswerken zal dit jaar uitgevoerd worden. Het betreft hier onder andere het vernieuwen van de voetpaden in de Brusselsestraat (tussen “Top Bronnen” en de Oude Blekerij) en het vervangen van bestaande verhardingen in kassei door beton (onder meer in de Groenstraat, Ommegangstraat, Sint-Apolloniastraat en Leinstraat).
De gemeenteraad kwam op 28 december 2018 samen.
De gemeenteraad kwam op 28 december 2018 samen.
Kennis werd genomen van het jaarverslag van de jeugdraad, seniorenraad en middenstandsraad.
De dotatie aan de lokale politie en de brandweerzone is vastgesteld.
Het budget 2019 werd goedgekeurd.
Ontwerp van aktes kunnen ondertekend worden met het oog op het plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine op het kerkhof te Elst en de aankoop van een woning in de Serpentestraat.
Het bestaande aanvullende verkeersreglement te Suttermeers werd opgeheven en vervangen.
Een lijst van diverse wegeniswerken zal dit jaar uitgevoerd worden. Het betreft hier onder andere het vernieuwen van de voetpaden in de Brusselsestraat (tussen “Top Bronnen” en de Oude Blekerij) en het vervangen van bestaande verhardingen in kassei door beton (onder meer in de Groenstraat, Ommegangstraat, Sint-Apolloniastraat en Leinstraat).
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 7 januari 2019 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Overheidsopdrachten zijn opgestart met het oog op:
- Het aanleggen van speelnatuur te Everbeek-boven
- Groenonderhoud op de gemeentelijke perken en kerkhoven
- Onkruidbestrijding op de gemeentelijke kerkhoven
Gemeente Brakel neemt op 12 februari 2019 deel aan de Dikketruiendag.
Een reeks van premies werd goedgekeurd voor buurtfeesten en speelgoed- en/of materiaal.
(Gemeente Brakel)