Beslissingen gemeenteraad en college van Brakel

02-02-2018 16:02

De gemeenteraad kwam op maandag 29 januari 2018 samen.

Ten behoeve van de dienst burgerzaken zal op het gemeentehuis een fotocabine worden geplaatst.

Een samenwerkingsovereenkomst met samenwerkingsverband SOLVA is goedgekeurd met het oog op het opmaken van een RUP “zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied”.

De openbare verlichting in de volgende straten zal vervangen worden door ledverlichting: Nieuwpoort, Fayte, Bergstraat, Hoogbos, Termergelstraat, Hauwstraat, Kanakkendries, Boekelstraat, Kruisstraat, Wijmeersstraat en Industrielaan.

Het verwerven van een stuk grasland, dat grenst aan het gemeentelijk recreatiepark De Rijdtmeersen, werd principieel goedgekeurd.

De schenking van de “Kapel van de 5 linden” in Michelbeke is goed bevonden.

Ten slotte heeft de gemeenteraad éénparig beslist het college opdracht te geven tot het uitwerken van een plan van aanpak met het oog op het bouwen van een nieuw zwembad op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen.

Het college van burgemeester en schepenen nam volgende beslissingen :

De oude, gemeentelijke schoolbus en een “Ackerman-kraan” zullen openbaar worden verkocht.

Het jaarlijkse, administratieve onderzoek naar leegstaande woningen is gestart.

Vorderingsstaten en verslagen van lopende wegenprojecten werden besproken en goedgekeurd, zoals deze van de dorpskernvernieuwing, Laaistok, Brakelbosstraat en Warande.

De witte wegmarkering in de Groenstraat zal worden verwijderd.

Ten slotte werden een reeks van premies voor superisolerend glas, herbruikbare luiers en een aankooppremie goedgekeurd.

(gemeente Brakel)