Beslissingen gemeenteraad Brakel 3 september

05-09-2018 12:41
De gemeenteraad kwam op maandag 3 september 2018 samen.
Een overeenkomst met de stad Ronse werd afgesloten met het oog op het verderzetten van het deeltijds kunstonderwijs, de Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
In de Warande zullen fietsen, bromfietsen (tot 25 km/u) en pedelecs voortaan in beide richtingen mogen rijden.
Het RUP Industrieterrein werd definitief vastgesteld.
De nieuwe verkaveling te Everbeek-Boven in het gebied tussen de Maandagstraat en het Steneplein krijgt de naam “Bovenhoek”.
Ontwerpen van aktes en een overeenkomst voor het verwerven van gronden langsheen de Ronsesestraat en te Everbeek-Beneden (met het oog op het aanleggen van een overstromingsgebied) werden goedgekeurd.
Farys krijgt opdracht tot het uitvoeren van herstellingen aan de riolering in de Hayestraat, de Kokerbergstraat en de Keiweg.
Eenparig is beslist over te gaan tot de aankoop van een woning in de Serpentestraat; dit in functie van het project van de podiumzaal met administratief centrum.
Twee bestaande personenwagens op het gemeentehuis worden vervangen door electrische voertuigen en dit via EANDIS.
(Gemeente Brakel)