Beslissingen college van burgemeester en schepenen Brakel

18-12-2018 10:25
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 17 december 2018 samen.
Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
In 2019 zal er voor de tweede maal een Classic Tour voor oldtimers georganiseerd worden.
Brakel is – samen met 96 andere lokale besturen in België – laureaat van de oproep “WIFI4EU”. Dit om gratis wifi uit te rollen op het Marktplein. Deze wordt nu verder concreet uitgewerkt.
(Gemeente Brakel)